Curves Quang Trung: Địa chỉ: Tầng 3, số 15 Quang Trung, Vinh, Nghệ An ĐT: 02386268888/ 02386619999/ 0917771515 Email: [email protected] Giờ hoạt động: Thứ 2 - thứ 6: Sáng: 9h30 - 12h, Chiều: 15h30 - 19h30 Thứ 7: Sáng: 9h - 12h, Chiều: 15h -18h

CURVES QUANG TRUNG

  • Curves Quang Trung: Địa chỉ: Tầng 3, số 15 Quang Trung, Vinh, Nghệ An
  • ĐT: 02386268888/ 02386619999/ 0917771515
  • Email: [email protected]
    Giờ hoạt động: Thứ 2 - thứ 6: Sáng: 9h30 - 12h, Chiều: 15h30 - 19h30 Thứ 7: Sáng: 9h - 12h, Chiều: 15h -18h

Thời gian hoạt động

Thứ 2 đến Thứ 6 9:30 – 12:00  và 15:30 – 19:30
Thứ 7 9:00 – 12:00 và 15:00 – 18:00

curves-quang trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC